Architecture for Yeast

Høstutstillingen 2019
Foto: Vegar Kleven (NBK)Skulptur i tre, (Poppel hugget på tomten til Macks ølbryggeri i Tromsø) og syntetisk statisk klatretau. Dimensjoner ca. 700mm x 400mm x 400mm vekt ca. 10kg.

Arbeidet henter inspirasjon fra arbeidet med en særnorsk gjærkultur kalt kveik, i forbindelse med et mangeårig samarbeidsprosjekt som blant annet handler om tang, tradisjonskunnskap, ny teknologi og livet i nord.

Denne øl- og brødgjæren ble tradisjonelt oppbevart i utskjært og perforerte stokker kalt kveikstokker. Det finnes daterte kveikstokker i museumssamlinger som skriver seg tilbake til 1600 tallet, men man antar at praksisen som så er eldre. Praksisen er i alle fall eldre enn den vitenskapelige kunnskapen om gjær, Pasteur osv.(man kan spekulerer og anta en gradvis evolusjon fra en sprukken rørepinne og fram til en rikt utskjært stokk) og man kan spørre seg, hvem bestilte disse bomaskinene for gjær? bryggeren eller gjæren? Det åpner i alle fall slik jeg ser det for nye perspektiver på på vårt forhold til andre organismer, symbiose, ikke hierarkiske systemer m.m.

Skulpturen er en forstørret og abstrahert versjon, som fokuserer på tanken om samarbeid (og sammenheng) med andre skapninger til begge parters fordel.